Strona główna

PRODUKT POLSKI

Od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, odnoszące się do dobrowolnego znakowania środków spożywczych informacją PRODUKT POLSKI. Przepisy te dają producentom możliwość wyróżniania na rynku produktów wyprodukowanych w Polsce z polskich surowców poprzez oznakowanie ich informacją PRODUKT POLSKI, konsumentom zaś umożliwiają odnalezienie na sklepowej półce krajowego asortymentu. Znak PRODUKT POLSKI dzięki prostej grafice nawiązującej do polskiej flagi jest łatwo zauważalny przez konsumentów, którzy kraj pochodzenia traktują jako jedno z kryteriów wyboru produktów rolno-spożywczych.

Czy znak PRODUKT POLSKI jest rozpoznawalny wśród konsumentów?

Według badań opinii publicznej „Polska wieś i rolnictwo 2021” już 72,2% ankietowanych mieszkańców miast i 66,8% mieszkańców wsi zwraca uwagę na znak PRODUKT POLSKI.

Aktualności-home

Aktualności

Piknik z PRODUKTEM POLSKIM  to cykl regionalnych wydarzeń, których celem jest promowanie krajowych produktów spożywczych, a tym samym wspieranie rodzimych producentów i przetwórców.

Podczas Pikników na gości czeka wiele atrakcji. Od kulinariów i konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich po występy zespołów artystycznych i ...
Czytaj Dalej

Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności

obchodzimy 7 czerwca W 2022 r. po raz czwarty obchodzimy w Polsce Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności, ustanowiony w 2018 r ...
Czytaj Dalej

Pochodzenie ma znaczenie – PRODUKT POLSKI

Na jakie oznaczenia na etykietach produktów spożywczych zwracać uwagę, jaki jest cel prowadzonych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa kampanii informacyjnych, ...
Czytaj Dalej

Góra

Informacje dla konsumentów

Informacje dla konsumentów

Czym jest znak PRODUKT POLSKI?

 • to informacja dla konsumentów, że żywność została wytworzona w Polsce i z krajowych surowców (w przypadku produktów przetworzonych – w minimum 75%),
 • to wskazówka dla producentów, że warto korzystać z takiego oznaczania produktów spożywczych,
 • to deklaracja patriotyzmu konsumenckiego i wzmocnienie marki rodzimych produktów.

Dzięki logotypowi PRODUKT POLSKI będziesz wiedział, że dana żywność pochodzi z kraju! Produkt oznaczony znakiem PRODUKT POLSKI musi być wyprodukowany z surowców wytworzonych na terenie Polski, w przypadku produktów nieprzetworzonych – w 100%, a odnośnie produktów przetworzonych – w 75%. Dopuszczalne jest użycie importowanych składników, np. przypraw, bakalii, do 25% masy tych produktów pod warunkiem, że składniki te nie są wytwarzane na terenie naszego kraju.

Dlaczego warto wybierać żywność z znakiem PRODUKT POLSKI:

 • wspieramy przedsiębiorców i rolników działających na terenie Polski.
  Wielu z nich to nasza rodzina lub znajomi – to forma wsparcia milionów rodaków;
 • wspieramy lokalne budżety.
  Kupowanie takich produktów oznacza podatki płacone w naszych gminach i miastach, a tym samym budowę dróg, szkół, przedszkoli… Korzyści związane z nabywaniem artykułów ze znakiem PRODUKT POLSKI są wymierne, a efekty naszych decyzji zakupowych – widoczne;
 • wpływamy na przychody i zyski firm działających w Polsce.
  Środki te mogą być wydane m.in. na lokalne inicjatywy, place zabaw – wszystko, czego potrzebują nasze gminy i ich mieszkańcy. Oznacza to także więcej miejsc pracy;
 • nabywamy produkty, które zostały przetworzone na terenie kraju.
  Mamy pewność, że artykuł nie przebył wielu tysięcy kilometrów, zanim trafił na nasz stół. Jeżeli zwracamy uwagę na transport i związaną z nim emisję gazów – wybieramy PRODUKT POLSKI, pamiętając jednocześnie, że ta żywność nie potrzebuje też wielu środków konserwujących, koniecznych w przypadku dalekiego transportu;
 • dajemy wyraz nowoczesnemu patriotyzmowi.
  Podejmowanie świadomych decyzji zakupowych w duchu patriotyzmu konsumenckiego jest szczególnie ważne nie tylko w obecnej trudnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa

Co możesz zrobić?

 • przede wszystkim kupuj świadomie, wybierając ptodukty ze znakiem PRODUKT POLSKI.
 • !ajkuj i udostępniaj posty promujące #ProduktPolski
 • polub stronę PRODUKT POLSKI na Facebooku
 • pobierz grafikę promującą akcję. Wstaw ją na swoich mediach społecznościowych
 • porozmawiajcie z innymi o akcji #KupujŚwiadomie

Góra

Informacje dla producentów

Informacje dla producentów

Jaki jest sposób znakowania informacją PRODUKT POLSKI?

Zgodnie z ustawą w oznakowaniu artykułu rolno-spożywczego informację PRODUKT POLSKI można również zamieszczać w formie znaku graficznego. Oznacza to, że produkt może być oznakowany graficznie, ale nie jest to obowiązkowe.
Ponadto zgodnie z ustawą wzór znaku graficznego zawierającego informację PRODUKT POLSKI określa minister właściwy do spraw rynków rolnych w drodze rozporządzenia, mając na względzie zapewnienie jednolitej formy prezentacji i specyfikę informacji, która będzie przekazywana za pośrednictwem tego znaku.

Wykorzystanie oznaczenia PRODUKT POLSKI nie wymaga rejestracji, nie ma obowiązku certyfikacji, a jego używanie jest bezpłatne.

Jaki Jakie są kryteria umieszczania znaku PRODUKT POLSKI?

Produkty oznakowywane informacją PRODUKT POLSKI nie wymagają żadnej rejestracji.

Podmiot odpowiedzialny za oznakowanie produktu może to zrobić albo poprzez umieszczenie na opakowaniu informacji PRODUKT POLSKI albo poprzez umieszczenie znaku graficznego zawierającego tę informację.

Produkty muszą być wyprodukowane z surowców wytworzonych na terenie Polski z tym, że w produktach przetworzonych dopuszcza się użycie importowanych składników
(np. przypraw, bakalii) w ilości do 25% masy tych produktów, jednakże pod warunkiem, że składniki takie nie są wytwarzane w kraju.

Produkty nieprzetworzone mogą zostać oznakowane informacją PRODUKT POLSKI jeżeli produkcja, uprawa lub hodowla, w tym zbiory, dojenie w przypadku krów, owiec i kóz odbyła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Natomiast w przypadku:

 • mięsa wymaga się, aby zostało pozyskane ze zwierząt urodzonych, chowanych i ubitych na terenie Polski,
 • innych niż mięso produktów pochodzenia zwierzęcego (mleko, jaja) – jeżeli zostały pozyskane od zwierząt, których chów odbywa się na terytorium Polski.

Produkty przetworzone muszą dodatkowo odpowiadać następującym wymaganiom:

 • ich przetworzenie odbyło się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wszystkie ich składniki nieprzetworzone spełniają wymagania wskazane powyżej dla produktów nieprzetworzonych, które mogą zostać oznakowane informacją PRODUKT POLSKI,
 • inne, niż wskazane wyżej składniki nie mogą przekraczać 25% łącznej masy wszystkich składników w chwili ich użycia do wyprodukowania danego produktu (do wyliczeń nie bierze się pod uwagę użytej w produkcji wody) pod warunkiem, że składników tych nie można zastąpić takimi samymi składnikami, które zostały wyprodukowane na terytorium Polski.

Jak uzyskać znak PRODUKT POLSKI?

Znak graficzny zawierający informację PRODUKT POLSKI został określony przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru znaku graficznego zawierającego informację „Produkt polski”(Dz. U. poz. 2148 z późn. zm.).

Logo PRODUKT POLSKI można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.gov.pl/rolnictwo/produkt-polski, na której znajdują się również wszystkie niezbędne informacje i regulacje prawne dotyczące znaku.

Stosowanie znaku PRODUKT POLSKI w praktyce – co jest dozwolone, a co nie?

Od 1 stycznia 2018 roku w obrocie mogą pozostać wyłącznie oznaczenia graficzne zgodne ze wzorem przewidzianym w przepisach prawa.

Stosowanie znaku PRODUKT POLSKI jest dobrowolne, jednakże wiąże się z konsekwencją przestrzegania przepisów określonych w ustawie.

Jako element oznakowania podlega kontroli Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS).

Umieszczenie informacji o pochodzeniu, w tym informacji PRODUKT POLSKI, bez spełnienia powyższych kryteriów podlega karze określonej przepisami art. 40a ust. 1 pkt 4. ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2019, poz. 2178, z poźn. zm.).

Stosowanie znaku PRODUKT POLSKI w praktyce – co jest dozwolone, a co nie?

Znakiem PRODUKT POLSKI można oznaczyć zarówno produkty nieprzetworzone, jak i przetworzone.

Od 30 września 2020 r. jest obowiązek znakowania mięsa sprzedawanego na wagę grafiką przedstawiającą flagę kraju pochodzenia produktu. Z obowiązku identyfikacji państwa pochodzenia lub miejsca pochodzenia oraz prezentacji grafiki przedstawiającej flagę państwa pochodzenia, na mocy przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. poz. 1149), jest zwolnione mięso, w którego oznakowaniu użyto znak graficzny zawierający informację PRODUKT POLSKI.

Góra

Skip to content